Kvalitet og faglig tyngde

Learn Handball er laget av Bjarte Myrhol, i tett samarbeid med de beste trenerne og spillerne i verden. Øvelser og treningsplaner er først og fremst satt opp i tråd med den norske og danske utviklingmodellen – med spennende innspill fra andre deler av verden.

Alt innhold er grundig kvalitetssikret av trenere med faglig tyngde – både håndballmessig og også sosialt. Håndballen og treningsmetoder vil alltid være i utvikling, og Learn Handball vil til enhver tid følge denne utviklingen med øvelser som begeistrer, engasjerer og som er nyskapende.  

Learn Handball har satt som mål å til enhver tid være den beste håndballtrenerveilederen. Ved bruk av Learn Handball skal vi gi alle barn i verden lik mulighet til å oppleve mestring og glede på
håndballbanen. Vi i Learn Handball er ydmyke ovenfor oppgaven, men gjennom våre verdier tror vi på de målene vi har satt oss.  

Learn Handball – for mestring og glede på håndballbanen!

30 dagers prøveperiode