Oppdatering fra Learn Handball

Frafall i ungdomsårene

Idrett for alle er et samarbeid mellom Learn Handball, REMA 1000 og Norges Håndballforbund. Salg av brødet skal bidra til at flere barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne får et lokalt aktivitetstilbud i hverdagen.

En rykende fersk NOVA-rapport av Anders Bakken, har satt søkelyset på et stort problem man opplever i barne- og ungdomsidretten.
Uten å gå for dypt inn i demografisk og geografiske forskjeller som kan ha en innvirkning, fremkommer det en del interessante funn i rapporten angående frafallet i ungdomsårene (13-18år):
- Idrettslaget har stor betydning som treningsarena for ungdom. Samlet sett skjer 37 prosent av alle treningsøktene innenfor rammene av et idrettslag
- 20 prosent av de som slutter med organisert idrett i ungdomsårene, slutter helt å trene
- Ungdom som slutter i ungdomsidretten, skiller seg fra de som fortsetter, på områder som livskvalitet, risikoatferd og deltakelse i andre fritidsaktiviteter
- Trening i idrettslag er den sterkeste faktoren som påvirker hvor ofte ungdom er så fysisk aktive at de blir andpusten og svett
(Bakken, 2019; Idrettens posisjon i ungdomstida)

Det fremkommer av rapporten at 75 % av samtlige ungdommer i alderen 13–18 år enten er med i et idrettslag eller har vært med mens de gikk på ungdomsskolen eller i videregående.
Frafall er selvfølgelig uungåelig, men tallene gir en indikasjon på hvor en mulig forbedring kan forekomme. Der det store skillet vises er i overgangen fra barneidretten til ungdomsidretten (13-18 år). 17 % av frafallet kommer i barneidretten, hvorav nærmere seks av ti av de som har vært med i ungdomsidrett, har sluttet i et idrettslag før de er kommet i 17–18-årsalderen. Det største frafallet oppleves i aldersgruppen 14-16 år.
(Bakken, 2019; Idrettens posisjon i ungdomstida)

Hva tenker du det skyldes, og hvilke tiltak bør en gjøre for å holde ungdommen lengst mulig i idretten? Hva gjør ditt lag?

Postet på Facebook 12.04.2019

Flere oppdateringer fra Learn Handball