Oppdatering fra Learn Handball

”Det er ikke trenerens jobb å avgjøre, gjennom selektering, hvem som skal bli gode."

"Det er ikke trænerens job at afgøre, gennem selektering, hvem som skal blive gode."

Danmark er regjerende verdensmestere i herrehåndball. Kvinnene kom på fjerdeplass i EM 2016. Hvordan brukes differensiering i barnehåndballen i Danmark? Jeg har hatt en lang og god samtale med Claus Hansen – tidligere en av Danmarks fremste talentutviklere.

Danmark er regerende verdensmestere i herrehåndbold. Kvinderne kom på fjerdeplads i EM 2016. Hvordan bruges differenciering i børnehåndbålden i Danmark? Jeg har haft en lang og god samtale med Claus Hansen – tidligere en av Danmarks fremste talentudviklere.

Danmark er kendt for sit fantastisk juniorarbejde. De får regelmæssigt frem store talenter. Samtidig er det ikke kun topping det Danske Håndboldforbund (DHF) er optaget af. Ifølge Claus Hansen er det vigtigt at alle børn oplever mestring på alt af træninger. Men hvordan differencieres der i børneidrætten i Danmark?


Når det gelder differenciering har DHF ingen klar definition på begrebet, men de har nogle retningslinjer som Claus Hansen nævner:

  • Forbundet ønsker at trænere lægger vægt på at børnene hverken skal være de bedste eller dårligste på hver træning.
  • De bruger 25/50/25 modellen. Det vil sige at børnene skal gennemføre 25 % af træningen sammen med nogen med et lidt højere færdighedsniveau, 50 % af træningen med spillere på samme niveau, og de sidste 25 % med spillere med lavere færdighedsniveau.
  • Være observant på ”falsk mestringsfølelse”. Et for højt niveau i forhold til de andre kan virke hemmende.


Kræver de dårligste spillere mest?

Jeg præsenterede for Claus følgende påstand: «kræver de dårligste børn mest?». Claus var helt klart kendt med problemstillingen.

”Børnene med lavest kompetence krever mest, men ofte er tilfældet at de får mindst. Det kræver mer energi og forberedelser at træne børn med lavt færdighedsniveau. Desværre er det ofte de «dårligste» som bliver trænet af de «dårligste» trænere.”


Claus sin klare opfatning er at nye spillere bør trænes af den bedste træner. Dette kan føre til en hurtigere og mere langsigtet indgang ind i håndbolden, og viser til for mange tilfælder af børn som starter i august og slutter i december.


Istedet for selektering, bør man identificere.

Hansen mener også at istedenfor selektering, bør man identificere. Det skal være barnets indre «drive» og interesse som bør afgøre hvor meget barnet skal træne. Han ønsker at børnene selv skal tage valgene, om de ønsker at træne en eller tre gange i ugen. Når man identificerer og ikke selektere vil trænere have mindre fokus på hvem som er bedst lige nu. Ved at kigge på det nuværende niveau overser man ofte muligheden til at se hvem som kan blomstre over tid.


Claus Hansen er tydelig på hva trænerens fokus i børneidræt bør være:

”Det er ikke trænerens job at afgøre, gennem selektering, hvem som skal blive gode. Det skal børnene selv vælge. Desværre er det ofte det modsatte der sker. Træneren vælger et førstehold med de bedste spillere som træner mer end de andre. Her har træneren taget valget FOR børnene.»


Dette fører til frafald, ikke pga. børnenes valg, men på grundlag af et valg vi voksne har taget. Fokus på børnenes individuelle udvikling, fremfor en træner som selekterer for tidligt, kan være en nøgle til mindre frafald.

Vi glæder os til at diskutere mer om differenciering næste uge.
Håndbold hilsen, Bjarte Myrhol og Learn Handball teamet

Danmark er kjent for sitt fantastisk juniorarbeid. De får regelmessig frem store talenter. Samtidig er det ikke bare topping det Danske Håndboldforbundet (DHF) er opptatt av. Ifølge Claus Hansen er det viktig at alle barn opplever mestring på alt av treninger. Men hvordan differensieres det i barneidretten i Danmark?


Når det gjelder differensiering har DHF ingen klar definisjon på begrepet. Men de har noen retningslinjer som Claus Hansen nevner:

  • Forbundet ønsker at trenere legger vekt på at barna hverken skal være de beste eller dårligste på treningen.
  • De bruker 25/50/25 modellen. Det vil si at barna skal gjennomføre 25 % av treningen sammen med noen med et litt høyere ferdighetsnivå, 50 % av treningen med spillere på samme nivå, og de siste 25 % med spillere med lavere ferdighetsnivå.
  • Være observant på ”falsk mestringsfølelse”. Et for høyt nivå i forhold til de andre kan virke hemmende.


”De dårligste spillere krever mest”

Jeg presenterte for Claus følgende påstand: «De dårligste spillerne krever mest». Og Claus var tydelig enig.

”Barna med lavest kompetanse krever mest, men ofte er tilfellet at de får minst. Det krever mer energi og forberedelser å trene barn med lavt ferdighetsnivå. Dessverre er det ofte de «dårligste» som blir trent av de «dårligste» trenerne.”

Claus sin klare oppfatning er at nye spillere bør trenes av den beste treneren. Dette kan føre til en raskere og mer langsiktig inngang inn i håndballen. Vi har for mange tilfeller av barn som starter i august og slutter i desember.

Istedenfor selektering, bør man identifisere.

Hansen mener også at istedenfor selektering, bør man identifisere. Det skal være barnets indre «drive» og interesse som bør avgjøre hvor mye barnet skal trene. Han ønsker at barna selv skal ta valgene, om de ønsker å trene en eller tre ganger i uka. Når man identifiserer og ikke selektere vil trenere ha mindre fokus på hvem som er best akkurat nå. Ved å se på det nåværende nivået overser man ofte muligheten til å se hvem som kan blomstre over tid.


Claus Hansen er tydelig på hva trenerens fokus i barneidrett bør være:

”Det er ikke trenerens jobb å avgjøre, gjennom selektering, hvem som skal bli gode. Det skal barna velge selv. Dessverre er det ofte det motsatte som skjer. Treneren velger et førstelag med de beste spillerne som trener mer enn de andre. Her har treneren tatt valget FOR barna.»

Dette fører til frafall, ikke pga. barnas valg, men på grunnlag av et valg vi voksne har gjort. Fokus på barnas individuell utvikling, fremfor en trener som selekterer for tidlig, kan være en nøkkel til mindre frafall.

Vi gleder oss til å diskutere mer omdifferensiering neste uke.
Håndballhilsen, Bjarte Myrhol og Learn Handball teamet

Flere oppdateringer fra Learn Handball