PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN)

1. Behandling av personopplysninger i Learn Handball AS.

Når du bruker applikasjonen vår vil Learn Handball behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Learn Handball AS, org.nr. 917 044 805 ved Atle Myrhol. Kontaktinformasjonen til Learn Handball er:

Adresse: Vardeveien 52B, 1182 Oslo, Norway
E-post: atle.myrhol@learnhandball.com
Telefon: +47 976 60 507
Org.nr.: 917 044 805

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

  

2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Brukere/medlemsregister
Land, klubbnavn, klubb initialer, e-postadresse, passord, navn (valgfritt) og telefonnummer (valgfritt), samt navn på laget/-ene og alderstrinn på laget/-ene du er trener for. Dette er opplysninger til medlemsregisteret for å kunne identifisere brukere og vise korrekt innhold, se GDPR art. 6 nr. 1 a) og f). Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Du vil bli forespurt om å avgi samtykke ved nedlastning/bruk av tjenesten Learn Handball (heretter omtalt som  applikasjonen/appen). Det samles ikke inn sensitive personopplysninger.

For å forenkle videreformidling av treningsplaner og øvelser til medtrenere og spillere, kan brukere av systemet legge inn og lagre følgende informasjon fordelt på to kategorier; Trenere og/eller spillere med navn, telefon og e-postadresse. Alle felt er valgfrie. Disse kan via systemet få tilsendt treningsplaner (primært tiltenkt medtrenere) og videoer av øvelser (primært tiltenkt spillere).

Learn Handball anbefaler at man skal være 16 år eller eldre for å benytte seg av systemet.

Hvis trenere velger å legge til barn under 16 år må vergen/foreldre med foreldreansvaret til barnet også godkjenne behandlingen av personopplysningene ved app-bruken.

Betaling 
Betaling av tjenesten skjer enten via kredittkort eller faktura. Faktura er kun tilgjengelig for årlige klubb abonnement. Vi har stor vekt på sikkerhet når vi har utviklet vår betalingsløsning. Derfor bruker vi Stripe for å håndtere alle transaksjoner. Når det gjelder netthandel er de blant markedets beste på trygghet og sikkerhet. Vi minner om at du har 14 dagers full returrett og at du er beskyttet av Finansavtaleloven når du betaler med VISA eller Mastercard.

Markedsføring 
Ved opprettelse av bruker i Learn Hanball vil man motta våre nyhetsbrev. I vår nyhetsbrevløsning (levert av Mail Chimp) lagrer vi kun din e-postadresse. Sletting/avmelding er mulig ved hver nyhetsbrevutsendelse, under brukerinnstillinger innlogget i systemet eller ved å kontakte Learn Handball sin kontaktperson.

3. Cookies/informasjonskapsler

I likhet med mange andres nettsteder, brukes informasjonskapsler i Google Analytics og Inspectlet for å få en generell oversikt over antallet besøk og vanene blant dem som besøker våre nettsteder. “Informasjonskapsler” er små biter av informasjon som sendes til din enhet og som lagres på din enhets harddisk for å kunne gjøre det mulig for våre nettsider å oppdage det når du besøker oss. Det er mulig å slå av informasjonskapsler ved å justere dine preferanser mht. nettleser.

4. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke dine personopplysningene videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.

Learn Handball kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på Learn Handball sine vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

Eksempler på utlevering av personopplysninger: IT-leverandører og regnskapsbyrå.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, med mindre Learn Handball må beholde personopplysninger på annet behandlingsgrunnlag. I så fall vil du bli underrettet av oss. Tilsvarende gjelder for personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, og som normalt vil bli slettet når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Learn Handball har ukentlig rutiner for sletting av data.

6. Dine rettigheter når Learn Handball behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting og overføring av personopplysningene vi behandler om deg. Under innstillinger på din bruker i stystemet kan du slette all data lagret om din bruker.Merk: hvis du sletter din bruker vil all informasjon om denne brukeren bli slettet, og det vil ikke være mulig å hente den frem igjen. Det vil ta 7 dager før alle spor etter din bruker er slettet i backupsystemene våre.

Under innstillinger på din bruker i stystemetkan du laste ned det vi har lagret om din bruker. I det universelle systemspråket (JSON).

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Learn Handball sin kontaktperson, se kontaktinformasjon over.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte Learn Handball sin kontaktperson.

7. Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

8. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre endringer i informasjonen du er gitt. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på vesentlige endringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på learnhandball.com eller kan mottas ved å henvende seg til Learn Handball sin kontaktperson.

Personvernerklæringen er sist oppdatert 12.02.2019