PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE (EKSTERN) ENGELSK

Behandling av personopplysninger i LEARN HANDBALL AS.

Når du bruker applikasjonen vår vil Learn Handball behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Learn Handball AS, org.nr. 917 044 805 ved Atle Myrhol. 

Kontaktinformasjon Learn Handball AS:

Adresse: Vardeveien 52 B, 1182 Oslo, Norge

E-post: atle.myrhol@learnhandball.com

Telefon: +47 976 60 507

Org.nr.: 917 044 805

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.  

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål (for pålogging i systemet, sende ut informasjon om hva vi gjør og opdateringer, markedsføring av Learn Handball og eksterne tilknyttet Learn Handball) avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.     Navn og epostadresse. Dette er opplysninger til medlemsregisteret, se GDPR art. 6 nr. 1 a) og f). Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Ved barn under 16 år må vergen/foreldre med foreldreansvaret til barnet også godkjenne behandlingen av personopplysningene ved app-bruken. Du vil bli forespurt om å avgi samtykke ved nedlastning/bruk av appen.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke dine personopplysningene videre til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.

Learn Handball kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på Learn Handball sine vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. * Man kan jo kjøpe produktet utenfor Europa, men hovedsaklig er det i Europa. For øvrig er vår server plassert i Norge.

Eksempler på utlevering av personopplysninger: IT-leverandører[A2] , regnskapsbyrå.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke, med mindre Learn Handball må beholde personopplysninger på annet behandlingsgrunnlag. I så fall vil du bli underrettet av oss. Tilsvarende gjelder for personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, og som normalt vil bli slettet når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Learn Handball har ukentlig rutiner for sletting av data.

Dine rettigheter når Learn Handball behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting, sletting og overføring av personopplysningene vi behandler om deg.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Learn Handball sine kontaktperson, se kontaktinformasjon over.  Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å kontakte Learn Handballs kontaktperson eller via appen[A3] .

Klager

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan det medføre endringer i informasjonen du er gitt. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på vesentlige endringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside eller kan mottas ved å henvende seg til Learn Handball sin kontaktperson.

 

1.      [A1]For å kunne behandle personopplysninger må det foreligge et bestemt formål. Dersom dere ønsker å anvende personopplysningen til markedsføring må dere ta med et avsnitt om dette, eks: «Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg, se GDPR art. 6 nr. 1 a).»

 

 [A2]Andre?

 [A3]Tas ut hvis ikke mulig.